Skip to main content

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ସମବାୟ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର

ବିଭାଗ ବିଷୟରେ

ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ମଜବୁତ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଏବଂ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ର ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ସମବାୟ ବିଭାଗ କୃଷି ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ପରି ଅନ୍ୟ ବିଭାଗର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା | ୧୯୯୧ ମସିହାରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବିଭାଗ ଭାବରେ ଗଠିତ ହେଲା।