Skip to main content

ୱେବ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ

ସମବାୟ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର

ୱେବ୍ ଡିରେକ୍ଟୋରୀ

Who's Who
Sr. No. Name Designation Phone Number Email id Tel. EPABX
1 ଶ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ମାନ୍ୟବର କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ
2 ଡ. ଅରବିନ୍ଦ କୁମାର ପାଢୀ , ଭା..ପ୍ର.ସେ. ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ coopsec.or@nic.in
3 ଶ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଦାଶ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ଏବଂ ଏମଡି ମାର୍କଫେଡ୍ ୨୨୨୨. ୨୩୯୩୧୪୦, ୯୪୩୭୧୦୬୮୧୬ (ମୋ)
4 ଶ୍ରୀମତୀ ଶୁଭ୍ରା ମହାନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ୯୦୯୦୧୯୯୧୦୫ (ମୋ)
5 ଶ୍ରୀ ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ମିଶ୍ର ଓଏସଡି-ତଥା- ଯୁଗ୍ମ ଶାସନ ସଚିବ ୨୩୯୨୩୬୩/ ୨୫୩୦୨୮୫, ୯୯୩୭୯୦୨୭୯୩ (ମୋ)
6 ଶ୍ରୀ ବିଜୟ କେତନ ସାହୁ ଉପ ଶାସନ ସଚିବ ୬୩୭୨୮୧୨୧୯୭
7 ଶ୍ରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକ ସହକାରୀ ଆଇନ ଅଧିକାରୀ ୨୩୨୨୨୨୮, ୯୪୩୭୦୦୦୭୦୫