Skip to main content

ବିଜ୍ଞପ୍ତି

ସମବାୟ ବିଭାଗ ଭିତର ବ୍ୟାନର

ବିଜ୍ଞପ୍ତି

Sr. No. Title Notification Date Notification Number Details/Download
1 ଖରିଫ -୨୦୨୧ ପିଏମଏଫବିୱାଇ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ / ରୋପଣ ପାଇଁ ଦାବି ଦେୟର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଦେୟ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି 09/16/2021 7554 Download(14.55 MB)ଖରିଫ -୨୦୨୧ ପିଏମଏଫବିୱାଇ ପାଇଁ ବିକ୍ରୟ / ରୋପଣ ପାଇଁ ଦାବି ଦେୟର ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ଦେୟ ଉପରେ ବିଜ୍ଞପ୍ତି
2 ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି (ଓଆରଏସପି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ) 09/06/2021 7274 Download(463.51 KB)ଗ୍ରୁପ୍-ବି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାମଲା ସମୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି (ଓଆରଏସପି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ)
3 ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ -୩ କିମ୍ବା ସମାନ ରାଙ୍କରେ ଗ୍ରୁପ-ଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି (ଓଆରଏସପି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ) 09/03/2021 7189 Download(464.66 KB)ପେ ବ୍ୟାଣ୍ଡ -୩ କିମ୍ବା ସମାନ ରାଙ୍କରେ ଗ୍ରୁପ-ଏ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମାମଲାର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି (ଓଆରଏସପି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ)
4 ପିଏମଏଫବିୱାଇ_ବିଜ୍ଞପ୍ତି_୨୦୨୦-୨୧ 07/22/2020 6068 Download(4.36 MB)ପିଏମଏଫବିୱାଇ_ବିଜ୍ଞପ୍ତି_୨୦୨୦-୨୧
5 ଖରିଫ୍ -୨୦୧୯ ପାଇଁ ପିଏମଏଫବିୱାଇ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଲୋନ୍ କୃଷକଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ 08/26/2019 5393 Download(298.9 KB)ଖରିଫ୍ -୨୦୧୯ ପାଇଁ ପିଏମଏଫବିୱାଇ ଅଧୀନରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା ଲୋନ୍ କୃଷକଙ୍କ ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ କଟ୍ ଅଫ୍ ତାରିଖର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ
6 ଖରିଫ୍ ଅଭିଯାନ ୨୦୧୯ 06/10/2019 3376 Download(620.14 KB)ଖରିଫ୍ ଅଭିଯାନ ୨୦୧୯
7 ପିଏମଏଫବିୱାଇ_ବିଜ୍ଞପ୍ତି_୨୦୧୯-୨୦ 05/25/2019 3137 view
8 ପିଏମଏଫବିୱାଇ_ବିଜ୍ଞପ୍ତି_୨୦୧୮-୧୯ 05/09/2018 3529 view